LIVE !!

 

 1. Scramble

 2. Water

 3. An Unpaved Road

 4. A Brick House

 5. A Submarine

 6. Fue Taiko

 7. Bennie's Waltz

 

Satoko Fujii Orchestra Tokyo

Sachi Hayasaka - soptano & alto sax

Kunihiro Izumi - alto sax

Kenichi Matsumoto - tenor sax

Masaya Kimura - tenor sax

Ryuichi Yoshida - baritone sax

Natsuki Tamura - trumpet

Takao Watanabe - trumpet

Yoshihito Fukumoto - trumpet

Yusaku Shirotani - Trumpet

Haguregumo Nagamatsu - trombone

Tetsuya Higashi - trombone

Satoko Fujii - piano

Toshiki Nagata - bass

Akira Horikoshi - drums

cd jacket "LIVE!!"

Libra 215-015/215-016

 


 

Return to Home
Close