KURO

 

  1. Sunny Spot

  2. Patrol

  3. Battle

  4. Reconcile

  5. Together

  6. Beyond

  7. Kuro

 

GATO LIBRE

Natsuki Tamura - Trumpet

Satoko Fujii - Accordion

Kazuhiko Tsumura - Guitar

Norikatsu Koreyasu - Bass

 

cd jacket "KURO"

Libra-203-018

 


 

Return to Home
Close