SHIRO

 

 1.Dune and Star

 2.Waterside

 3.Scorpion

 4.Falling Star

 5.Going Back Home

 6.Mountain, River, Sky

 7.Memory of Journey

 8.Shiro

  

 GATO LIBRE

 Natsuki Tamura (Trumpet)

 Satoko Fujii (Accordion)

 Kazuhiko Tsumura (Guitar)

 Norikatsu Koreyasu (Bass)

 

cd jacket "SHIRO"

Libra 104-026

 


 

Return to Home
Close