Forever

 

 1.Moor

 2.Court

 3.Hokkaido

 4.Waseda

 5.Nishiogi

 6.Japan

 7.World

 8.Forever

 

 Gato Libre

 Natsuki Tamura ...Trumpet

 Satoko Fujii ...Accordion

 Kazuhiko Tsumura ...Guitar

 Norikatsu Koreyasu ...Drums

 

cd jacket "Forever"

Libra 104-030

 

 


 

Return to Home
Close