DuDu

 

 1.DuDu

 2.Gato

 3.Nanook

 4.Rainy Day

 5.Scramble

 6.Mouse

 5.Cirencester

 5.B&B

 

  Gato Libre

 Natsuki Tamura ...Trumpet

 Yasuko Kaneko ...Trombone

 Satoko Fujii ...Accordion

 Kazuhiko Tsumura ...Guitar

 

cd jacket "DuDu"

Libra 104-035


 

Return to Home
Close